Frédéric Bagères

FRÉDÉRIC BAGÈRES

Frédéric Bagères nació en 1977. Vive en Montreuil. Fue encontrado cuando era un bebé entre un códice y un manual de tipografía de una biblioteca oscura. Criado por monjes copistas retirados del mundo. Teniendo poco tiempo libre lo aprovechó para devorar los libros que lo rodeaban, lo que le provocó una indigestión literaria y decidió cambiar completamente de vida. 

FRÉDÉRIC BAGÈRES

Frédéric Bagères va néixer el 1977. Viu a Montreuil. Va ser trobat quan era un nadó entre un còdex i un manual de tipografia d'una biblioteca fosca. Criat per monjos copistes retirats del món. Tenint poc temps lliure ho va aprofitar per devorar els llibres que l'envoltaven, el que li va provocar una indigestió literària i va decidir canviar completament de vida.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Subscribe to RSS - Frédéric Bagères